Ankaferd ANKAFERD BLOOD STOPPER  |

Ankaferd

AnkaferdÇalışma Mekanizmazı :

Ankaferd Blood Stopper, klasik koagülasyon kaskad sisteminden bağımsız olarak ‘Protein network’ ortamında vital fizyolojik eritrosit aggregasyonu yoluyla hemostatik etki göstermektedir. Bu süreç in vitro ortamda saliseler, in vivo ortamda saniyeler düzeyinde gerçekleşmektedir.

Etki Mekanizması :

‘Ankaferd BloodStopper’ Kanamayı durdurucu preparatlar; plazma ve serum içinde saliseler düzeyinde kısa sürede bir yapı ağı (network) oluşturur. Yapılan genel hemostatik ve biyokimyasal testler sonucu bu yapı ağının Ankaferd BloodStopper’in kan içindeki proteinler ve asıl olarak da fibrinogen’le kurduğu karşılıklı etkileşim ile birlikte oluştuğu ve kırmızı kürelerin vital aggregasyonunu sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu süreçte doku onarımına izin verecek düzeyde kan durdurulması işlemi temel olarak protein eritrosit etkileşimi ile bağlantılıdır. Kan hücreleri de bu ağa eşlik ederler. Ankaferd BloodStopper ağında fizyolojik hemostatik işlem doku faktörü-bağlantılı kan pıhtılaşımı yapısından bağımsız olarak, bu sistemi bozmadan gelişir. Bu nedenle Ankaferd BloodStopper hem normal hemostatik değerlere sahip bireylerde hem de birincil ya da ikincil hemostazı defektif olan bireylerde etkilidir. ‘Ankaferd BloodStopper’ klinik kullanım için yardımcı ürün olarak mukoza çatlakları dahil yoğun dış kanamaları durdurmakta da güvenle kullanılabilir. Ankaferd BloodStopper damar içine ya da kan dolaşım sistemine yerleştirilmemelidir.