Tıpta Türk Devrimi
Tıpta Türk Devrimi
  • 22.04.2016
Kanamayı Bir Kaç Saniyede Durduran Karışım.

Ankaferd BloodStopper (ABS) hayata bağlar...

Kanama kontrolünde yüzyılın buluşu olarak kabul edilen Ankaferd BloodStopper, hemostaz düzenleyicisi olarak fonksiyon gören, vücut dışı yaralanmalar, travmatik kesikler, diş operasyonları, spontan ya da cerrahi girişimler sonrası oluşan minör ve majör kanamaların kontrolünde kullanılan ve uygulamada süratle, hemostatik etki elde edilen, standart bitkisel içerikte, stabil ve streril tıbbi bir üründür.

- Türk buluşudur 
- Türk sermayeli şirketler tarafından üretilip insanlığın hizmetine sunulmaktadır.

- T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilk Türk ürünüdür.

- % 100 bitkiseldir, Hiç bir inorganik/sentetik katkı içermez.

- İritasyona neden olmaz. Sterildir, steril özelliğini asla kaybetmez.

- İçerisinde ve uygulandığı yerde mikrop barındırmaz.

- Alerjik etkisi yoktur.

- Bilinen yan etkisi yoktur.

- İnsan sağlığı açısından risk içermez.

- Likit formdadır, bu sebeple uygulaması çok kolaydır.

- Uyguladıktan sonra bölgeden temizlenmesi gerekli değildir.

- Özel bir saklama koşulu yoktur, soğuk zincir vs. gerektirmez.