Ankaferd Hemofilide Kullanım
Ankaferd Hemofilide Kullanım
  • 30.04.2016
Hemofili

Ankaferd Hemofili 

Ankaferd BloodStopper pıhtılaşma faktörlerinden bağımsız olarak süratle hemostaz sağlar.

Ankaferd BloodStopper, hemofilik, diabetik, anti koagülan (coumadin), anti agregan (aspirin, heparin ) kullanan hastalarda, diş ve dış kanamalarının kontrolünde etkili ve güvenlidir.

Hemofili genetik geçişli olup, erkeklerde görülen bir kanamaya eğilim (hemorajik diatez) hastalığıdır. Kanın pıhtılaşması için çeşitli pıhtılaşma faktörlerine ihtiyaç vardır. Bu faktörlerden biri eksik olduğu zaman kanın pıhtılaşma mekanizması bozulur ve durdurulması mümkün olmayan kanamalar meydana gelir.

Bu pıhtılaşma faktörlerinden faktör VIII veya IX’un eksikliğine bağlı olarak gelişen kan hastalığına hemofili A (faktör VIII eksik) veya hemofili B(faktör IX eksik) denir.

İnsan doğduğu anda hemofiliktir ve 2 yaşına doğru semptom vermeye başlar. En minör bir travmada bile ciddi kanamalar olabilir. En minör diş operasyonunda bile bu hastalarda büyük problemler yaşanır durdurulamayan kanamalara neden olabilir.

Bu nedenle bu hastalar hematolog, ortopedist, fizyoterapist ve diş hekiminden oluşan bir ekiple tedavi ve takip edilmelidir..

Bunun dışında normal (hemofilik olmayan) bir insanda da altta yatan bir sebebe (yaşlılık, gebelik, bazı kanserler v.s) bağlı olarak veya sebepsiz bir şekilde inhibitör gelişebilir. Bu hastalığa da edinilmiş hemofili denir. Durdurulamayan ciddi kanamalar olabilir. Bu hastaların cerrahi müdahalelerin de büyük problemler oluşabilmektedir.